Welkom bij de quickscan van ISO 20400

De quickscan geeft u een globaal overzicht hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Een opstapje naar de ISO 20400 scan. Het invullen van de 11 vragen neemt slechts een paar minuten in beslag.

Quickscan

Onze organisatie ziet inkoop als een krachtig instrument om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en het bereiken van de doelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.


Onze organisatie managet de duurzaamheidsrisico’s en -kansen in de toeleveringsketens.


Onze organisatie adresseert negatieve duurzaamheidseffecten in de toeleveringsketens door middel van gepaste zorgvuldigheid (due diligence).


De verantwoordelijkheden voor MVO en MVI zijn duidelijk.


De duurzaamheidsdoelen en prioriteiten van onze organisatie en van inkoop sluiten op elkaar aan.


Onze organisatie heeft een stimulerende cultuur en heeft aandacht voor personen en hun leer- en ontwikkelbehoeften (kennis, gedrag, samenwerken en ondersteunende tools en advies) om MVI uit te voeren.


Onze organisatie heeft stakeholders (uit de eigen organisatie, leveranciers en overige stakeholders) geïdentificeerd, weet wat hun duurzaamheidsbelangen zijn en betrekt hen erbij.


Bij het stellen van MVI-prioriteiten kijkt onze organisatie naar al haar leveranciers en niet alleen naar de ‘tier1’ leveranciers.


In aanvulling op de sourcingstrategie past onze organisatie een levenscyclusanalyse (LCA) toe.


Bij het analyseren van behoeften van gebruikers neemt onze organisatie altijd duurzaamheidsaspecten mee.


Onze organisatie maakt een contractbeheerplan dat de duurzaamheidsdoelen en aanverwante KPI’s bevat.