Praktische Hulp

Maatschappelijk verantwoord inkopen is niet anders dan professioneel inkopen. De richtlijn ISO 20400 is een ’maatwerk-standaard’. De structuur is een standaard procesaanpak bekend uit de professionele inkoop, de ‘Dutch Wheels’. Daarnaast is er alle ruimte om de eigen ambitie en organisatiedoelstellingen in te bedden. Maatwerk dus. De richtlijn biedt een methode om te ontwikkelen, te focussen en te blijven verbeteren.

U kunt natuurlijk ook de richtlijn ISO 20400 bestellen of de onderstaande trainingen volgen.

ISO 20400:2017 nl

Maatschappelijk verantwoord inkopen - Richtlijn

NEN-ISO 20400 biedt richtlijnen aan organisaties, ongeacht hun activiteit of grootte, die duurzaamheid binnen inkoop integreren, zoals beschreven in ISO 26000. NEN-ISO 20400 is bedoeld voor stakeholders die betrokken zijn bij inkoopbesluiten en -processen of er de invloed van ondervinden.

Bestel
NEN-EN-ISO 26000:2020

Deze internationale norm biedt richtlijnen voor de onderliggende principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid, het onderkennen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het betrekken van stakeholders, de kernthema's en onderwerpen die deel uitmaken van maatschappelijke verantwoordelijkheid, en ten aanzien van manieren om maatschappelijk verantwoordelijk gedrag in de organisatie te integreren. Deze internationale norm benadrukt het belang van resultaten en het verbeteren van de prestatie op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bestel
Trainingen

Leer hoe je duurzaamheid kunt organiseren in een inkooporganisatie en integreren in de inkoopstrategie en -beleid. 

Meer trainingen