Webtool ISO 20400: de implementatiecoach voor MVI

De aandacht voor en de urgentie van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) nemen toe. Van de totale uitgaven van organisaties is gemiddeld 70% gelieerd aan inkoop. U kunt invloed uitoefenen op deze inkoopspend door te kijken waar verbetering mogelijk is in de keten. Dat geldt voor zowel publieke als private organisaties.

Deze webtool biedt u de handvatten om de ISO 20400  'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' succesvol in uw organisatie te implementeren.

De webtool ISO 20400 is ontwikkeld door NEVI en NEN en mede mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid.

Doe de quickscan

Nieuwe versie

Verhoogde gebruiksvriendelijkheid in Webtool ISO 20400

De afgelopen tijd heeft NEN gewerkt aan verbeteringen aan de Webtool ISO 20400. De updates zijn vandaag succesvol geïmplementeerd en voor elke gebruiker beschikbaar.

1. Aanmaken en beheren vragenlijsten
Op uitnodiging van de beheerder kunt u meerdere mensen uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Daarnaast kunt u de vragenlijst gerichter en breder uitzetten binnen de organisatie. .

2. Verduidelijking van de vragen
Elke vraag in de quickscan is nu ondersteund door een toelichting om het doel en context van
de vragen aan te geven. Ook de nummering en indeling van de vragen is aangepast, zodat het gelijk loopt met de paragrafen van de richtlijn ISO 20400. U kunt nu als gebruiker de richtlijn eenvoudig als referentie bij de vraag gebruiken.

Probeer het zelf

Trainingen

Hoe werkt deze webtool?

De richtlijn ISO 20400 is gericht op het continu verbeteren van uw organisatie op duurzaamheid. U maakt de vertaalslag van het MVO-beleid naar achtereenvolgens het inkoopbeleid, de inkoopstrategie en uiteindelijk het inkoopproces. Deze webtool sluit volledig aan op de richtlijn.

Na het doorlopen van de scan ontvangt u praktische handvatten met maatwerk acties om succesvol MVI in te voeren en/of uw MVI-beleid, -strategie en -processen te verbeteren. De webtool bestaat uit een aantal onderdelen waaronder een ISO 20400 scan, maatwerk implementatieplan en zelfverklaring.