Wegwijzer

Op deze pagina vindt u een toelichting op de richtlijn ISO 20400. Staat uw vraag er niet tussen?
Neem dan contact met ons op.


Hoe is ISO 20400 opgebouwd?

ISO 20400 gaat in op een aantal aspecten van inkoopactiviteiten. De richtlijn begint, zoals gebruikelijk, met hoofdstuk 1 Onderwerp en toepassingsgebied, hoofdstuk 2 Normatieve verwijzingen en hoofdstuk 3 Termen en definities.

Vervolgens bevat de richtlijn de volgende hoofdstukken:

  • 4 Begrijpen van de grondbeginselen
  • 5 Integratie duurzaamheid in het inkoopbeleid en de inkoopstrategie van de organisatie
  • 6 Het organiseren van de inkoopfunctie richting duurzaamheid
  • 7 Integratie van duurzaamheid in het inkoopproces