Wegwijzer

Op deze pagina vindt u een toelichting op de richtlijn ISO 20400. Staat uw vraag er niet tussen?
Neem dan contact met ons op.


Welke inkoopdilemma’s kunnen er spelen?

Inkoop kan beïnvloeden en sturen in toeleveringsketens. Maar waar lopen we maatschappelijke risico’s en waar liggen juist verbeterkansen? Hoe zit het met de invloedssfeer, gepaste zorgvuldigheid (due diligence) en de verantwoordelijkheid? En wat mag het kosten? Moeten er bij sommige producten nu juist duurzaamheidseisen gesteld worden aan leveranciers of zullen we met hen de dialoog aangaan om te verbeteren via bijvoorbeeld MVI-actieplannen? En dan is er nog de vraag op welke MVO-thema’s en MVO-onderwerpen er verwachtingen zijn. En wie zijn de stakeholders? Want niets is zo demotiverend als enthousiaste succesvolle duurzame inkoopplannen in de prullenbak te zien belanden vanwege de complexiteit, te weinig draagvlak of te hoge kosten. Dan is iedereen teleurgesteld: klanten, aandeelhouders, directeuren, MVO-managers, budgethouders, inkopers en leveranciers. ISO 20400 biedt handvatten om met deze dilemma’s om te gaan.