Wegwijzer

Op deze pagina vindt u een toelichting op de richtlijn ISO 20400. Staat uw vraag er niet tussen?
Neem dan contact met ons op.


Is het concept van MVI nieuw?

Het concept van maatschappelijk verantwoord inkopen is niet nieuw. Een campagne tegen de kledingsector over kinderarbeid in zijn toeleveringsketen of een campagne tegen conflictmineralen in de elektronicasector heeft grote aandacht gegeven aan de risico’s die zich diep in de toeleveringsketens bevinden. In 2011 overhandigde VNO-NCW, MKB Nederland, De Groene Zaak, MVO Nederland en NEVI het Advies Duurzaam Inkopen aan de regering. Dit was een strategisch advies voor het stimuleren van duurzame ontwikkeling door de publieke aanbestedingen te gebruiken als hefboom, met als resultaat duurzamere toeleveringsketens.