Quickscan

De quickscan geeft u een globaal overzicht hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Een opstapje naar de ISO 20400 scan. Het invullen van de 11 vragen neemt slechts een paar minuten in beslag. Wilt u snel een globaal overzicht van de stand van zaken?

Start de quickscan