Quickscan: snel inzicht in uw MVI-status

Wilt u snel weten hoe uw organisatie ervoor staat als het om maatschappelijk verantwoord inkopen gaat?

Met de quickscan heeft u daar binnen een paar minuten antwoord op.

Doe de quickscan

ISO 20400 scan: de implementatiecoach voor MVI

Wilt u een gedetailleerder inzicht over hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van Maatschappelijk verantwoord inkopen?
Dan is de ISO 20400 scan iets voor u.

Doe de ISO 20400 scan

Zelfverklaringen: waar staat uw organisatie?

Wilt u graag met een organisatie samenwerken en weten hoe ver zij zijn met de implementatie van MVI? Bekijk dan het register.

Bekijk de zelfverklaringen

Webtool ISO 20400: de implementatiecoach voor MVI

De aandacht voor en de urgentie van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) nemen toe. Van de totale uitgaven van organisaties is gemiddeld 70% gelieerd aan inkoop. U kunt invloed uitoefenen op deze inkoopspend door te kijken waar verbetering mogelijk is in de keten. Dat geldt voor zowel publieke als private organisaties.

Deze webtool biedt u de handvatten om de richtlijn ISO 20400 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen' succesvol in uw organisatie te implementeren.

De webtool ISO 20400 is ontwikkeld door NEVI en NEN en mede mogelijk gemaakt door de Rijksoverheid.

Hoe werkt deze webtool?

De richtlijn ISO 20400 is gericht op het continu verbeteren van uw organisatie op duurzaamheid. U maakt de vertaalslag van het MVO-beleid naar achtereenvolgens het inkoopbeleid, de inkoopstrategie en uiteindelijk het inkoopproces. Deze webtool sluit volledig aan op de richtlijn.

Na het doorlopen van de scan ontvangt u praktische handvatten met maatwerk acties om succesvol MVI in te voeren en/of uw MVI-beleid, -strategie en -processen te verbeteren. De webtool bestaat uit een aantal onderdelen waaronder een ISO 20400 scan, maatwerk implementatieplan en zelfverklaring.

Voordelen webtool ISO 20400

  • Biedt handvatten voor het verduurzamen van organisaties en toeleveringsketens.
  • Geeft input voor het maatschappelijk jaarverslag en de niet-financiële paragraaf.
  • Sluit aan op de dagelijkse praktijk van uw organisatie.
  • Kan met meerdere collega’s worden doorlopen.
  • Is makkelijk te gebruiken met ISO 26000, ISO 9001 en ISO 14001.
  • Is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als (semi-)publiek.
  • Creëert businesskansen en leidt tot duurzame producten en diensten.
Doe de ISO 20400 scan

ISO 20400: Samen zorgen voor toekomstgericht inkopen

Hoe vind je een geschikt hulpmiddel?

Onderdelen van de webtool

Quickscan
De quickscan is een preview van 11 vragen uit de ISO 20400 scan. Deze 11 vragen geven u een globaal beeld van de verankering van maatschappelijk verantwoord inkopen binnen uw organisatie.

ISO 20400 scan
Wilt u een gedetailleerder inzicht over hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van MVI? Dan is de ISO 20400 scan iets voor u. Dit online hulpmiddel bestaat uit een zorgvuldig samengestelde set vragen en stellingen vanuit de richtlijn. Na het maken van deze scan weet u in detail hoe uw organisatie MVI heeft geïmplementeerd en welke stappen u nog kunt nemen. De scan kunt u ook samen met collega's invullen.

Zelfverklaringsregister
Wilt u graag met een organisatie samenwerken en weten hoe ver zij zijn met de implementatie van MVI? Bekijk in het register hoe deze organisatie ervoor staat op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen.

 

Maatwerk implementatieplan ISO 20400
Na afronding van de ISO 20400 scan kunt u uw maatwerk implementatieplan met concrete acties op basis van uw groeiniveau downloaden. Dit plan biedt praktische handvatten om verder met MVI aan de slag te gaan.

Resultaatrapport ISO 20400 scan
Na het afronden van de ISO 20400 scan kunt u de resultaten ook downloaden. U ziet dan uw scores op alle onderdelen ten opzichte van de 'Best-in-class' en het branchegemiddelde.

Zelfverklaring
Ook kunt u na het afronden van de ISO 20400 scan de zelfverklaring downloaden. U kunt deze, als u dat wilt, ook publiceren in het online register. Met de zelfverklaring kunt u voor medewerkers, directie of uw klanten en leveranciers inzichtelijk maken hoe uw organisatie is ingericht voor MVI. Bovendien kunt u dan ook de zelfverklaringen van andere organisaties inzien.